Tuesday, 24 March 2015

Tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ 500 triệu đồng để phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em

 

(HBĐT) - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

 

 Theo đó, tỉnh được hỗ trợ thiết bị cho các điểm vui chơi trẻ em (cho những nơi hiện đã có điểm vui chơi cho trẻ em) để mua các thiết bị cho các điểm vui chơi. Kinh phí hỗ trợ thiết bị cho mỗi điểm vui chơi trẻ em là 500 triệu đồng thuộc nguồn vốn chương tình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.  

Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL lập kế hoạch xây dựng dự án. Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.  

Nguồn vốn từ Ngân sách T.Ư để thực hiện dự án điểm vui chơi trẻ em chỉ mang tính hỗ trợ để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị phục vụ điểm vui chơi trẻ em. Bộ VH-TT&DL đề nghị tỉnh chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đúng mục tiêu của dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí, sinh hoạt, vui chơi, học tập của trẻ.  

Đối tượng của dự án là trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, xa nên các hạng mục công trình để đầu tư xây dựng phải phù hợp với lứa tuổi, vùng miền, thể lực của trẻ.  

Cùng với tỉnh Hòa Bình còn có 14 tỉnh gồm: Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Trà Vinh, Đắk Lắk, Quảng Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị cũng được bố trí hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em với kinh phí 500 triệu đồng thuộc nguồn vốn chương tình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015. 

Đối với các tỉnh được bố trí vốn đầu tư xây dựng điểm vui chơi trẻ em năm 2015 cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ dự án gửi về Bộ VH-TT&DL (Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Kế hoạch, Tài chính) trước ngày 30/3/2015 để xin ý kiến thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án để tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành đối với các dự án đầu tư.

 

 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home