Tuesday, 26 August 2014

Xã hội hoá công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em ở Lạc Sơn

 

 

  

(HBĐT) - Trong những năm qua, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em huyện Lạc Sơn đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Vừa qua, Sở LD-TB&XH đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em xã Bình Chân nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6.

 

Hàng năm tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực: Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 15/5 - ngày 30-6, quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày gia đình Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> và diễn đàn trẻ em các cấp. Trong tháng hành động vì trẻ em vừa qua, UBND huyện đã tổ chức thăm và tặng quà trẻ em 6 xã vùng khó khăn với số tiền 6 triệu đồng. Tại các xã, thị trấn chủ động tổ chức lễ phát động và nhiều hoạt động VHVN, TDTT có sự tham gia của trẻ em.

 

Trong năm qua, phòng LĐ - TB&XH đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 267 ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ bị tai nạn thương tích, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn. Đồng thời, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em hàng năm theo hướng dẫn, kế hoạch của năm; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách trẻ em gia đình nghèo, vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số nhằm giải quyết kịp thời chế độ cho trẻ. Nhờ đó, đến nay, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 nhóm trẻ theo Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em) được chăm sóc và hưởng chính sách trợ giúp theo quy định của Nhà nước, các nhóm trẻ bị tổn thương và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm và số lượng ngày càng giảm dần.

 

Để đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng đã phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào như MTTQ chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Huyện đoàn thực hiện tốt các hoạt động thanh thiếu niên và nhi đồng. Hội phụ nữ với công tác nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp hiệu quả với BHXH huyện Lạc Sơn theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, kết quả đã có 1.500 cháu được cấp phát thẻ BHYT đạt 97%, số trẻ còn lại chưa được cấp thẻ là do nhầm lẫn thông tin trong quá trình rà soát in thẻ. Nhờ đó, chăm sóc trẻ trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi, trẻ em ngày càng được hưởng lợi từ các dự án, chương trình y tế như 100% trẻ được tiêm chủng mở rộng, uống vitamin.

 

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện Lạc Sơn đã tăng cường quản lý Nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, CTV các cấp, đến nay, 100% xóm, bản có CTV làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, huyện đã xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở thôn, bản; tăng cường sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em...

 

 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home