Sunday, 29 June 2014

Tìm một chỗ vui chơi cho trẻ em

Ngày 28/6 dưới sự hướng dẫn của các lãnh đạo Thành phố HN cùng nhiều ban nghành liên quan, rất nhiều các chuyên gia cũng như mọi người liên quan đã tham gia trao đổi và bàn luận về những việc cần làm cho trẻ trong dịp hè cũng như tạo ra các sân chơi lành mạnh, khu vui chơi giải trí cho các trẻ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi mùa hè của các em.

Theo những người có kinh nghiệm, việc xây dựng các khu vui chơi trẻ em là một sự tốn kém và huy động vốn rất khó vì hầu hết mọi hoạt động đều được xuất phát từ Đoàn thanh niên, tuy nhiên khả năng vận động quỹ của Đoàn thanh niên lại chưa phải tốt mà kinh phí để xây dựng một sân chơi trẻ em đạt chất lượng là rất tốn kém bởi vậy rất khó để vận động quỹ cho đến xây dựng một khu vui chơi giải trí.

Một số người tham mưu, cần phải kết hợp sự vận động của các cơ quan cao hơn để cùng tham gia vào kế hoạch, có thể đổi đất cho doanh nghiệp để lấy cơ sở hạ tầng. xây dựng các nhà thiếu nhi. Mặt khác có thể thí điểm một số các khu vui chơi điểm với phép thử các giải pháp sân chơi cho các trẻ em, khi có những kết quả nhất định thì có thể đưa ra phương án cuối cùng để có giải pháp dành cho các khu vui chơi trẻ em.


Ngoài ra thì theo một vị chủ tịch tỉnh, việc đầu tư các thiết bị vui chơi trẻ em là một việc bức thiết và cấp bách. Tỉnh phải chủ động xây dựng các kế hoạch để phục vụ cho thế hệ tương lai của chúng ta. Kết hợp với việc xã hội hóa, có cả tư nhân và nhà nước để đảm bảo cho kế hoạch hoạt động một cách khoa học và hiệu quả nhất.

Nói tóm lại một giải pháp lắp đặt các thiết bị vui chơi trẻ em tại các nhà văn hóa, khu vui chơi thiếu nhi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và đã đến lúc cơ quan ban nghành đang vào cuộc vào cố gắng tạo điều kiện phát triển toàn diện cho con em chúng ta

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home